Kdo vlastně jsme?

Parta kamarádů, která se rozhodla oprášit své nazapomenutelné zážitky z krásného dětství a vrátit je do současné reality.

Naši rodiče se věnovali práci s dětmi a mládeží a jejich činnost v nás nechala takové otisky, že jsme se rozhodli ukázat i našim dětem a jejich vrstevníkům co znamenají slova: přátelství a nezištné kamarádství. Naučit naše děti lásce k přírodě, seznámit je se základy táborničení, vést je k samostatnosti, ale i odpovědnosti.

Naší srdeční záležitostí je údolí Přemilova s protékající Chrudimkou. Zde jsme mnozí z nás vyrostli a dostalo se nám znalostí a zkušeností, ze kterých jsme čerpali v dalším životě.

Tímto bych chtěl poděkovat těm, kteří měli tu trpělivost s námi.

V první řadě mým rodičům Ireně a Miloši Chytilovým a mému táborovému "taťkovi" Láďovi Kovačkovi. Dále pak Lídě a Ondřeji Bryndovým, manželům Fialkovým, Havlíkovým, Macháčkovým, Pošíkovým, Pavelkovým, Musílkovým, Vlastě Saforkové, Mírovi Novákovi (Sluníčku), Milanu Chlubnovi (Barimu), Milanu Grofovi, Pepikovi Fidlerovi, Kamilu Wasserbauerovi, Ivě Zitové, Ivě a Tomášovi Netolickým, Honzovi Klihovi (Brabčákovi), Evě Plesarové, Helence Pluhařové, Janě Šindelářové, Hance Vackové, Janě Beranové, Zuzce Holečkové, Jiřce Langrové, a mnohým dalším..

 Martin Chytil